CRISPR-Cas9 пренесен в пшеница чрез Agrobacterium

Изследователите използват генна пушка за пренасяне на комплекса за редактиране на генома в пшеницата, поради трудности с генетичната трансформация чрез Agrobacterium при този вид. Учени от Академията за селскостопански науки в Шандонг, Китай обаче преодоляват това ограничение, като успешно въздействат на три пшенични гени, използвайки CRISPR-Cas9, пренесен чрез Agrobacterium– генетична трансформация.

Agrobacterium – генетична трансформация се счита за по-добра от генната пушка, тъй като прави единични и по-точни вмъквания на комплекса за редактиране на генома (CRISPR-Cas9) и не изисква скъпо оборудване. В изследването са избрани седем места в гените Pinb, waxy и DA1 за редактиране. Резултатите показват ефикасно редактиране на гените- 54.17% ефективност на мутацията. В мутантните растения не се откриват нецелеви мутации. Тези резултати показват приложимостта на Agrobacterium– генетична трансформация за редактирането на генома на пшеницата и генетичното подобрение.

Zhang et al. 2018 Targeted mutagenesis using the Agrobacterium tumefaciens-mediated CRISPR-Cas9 system in common wheat. BMC Plant Biology 18:302. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1496-x

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page