Учени секвенираха култивираната ягода

Източник: Лилия Георгиева

Международен екип от учени, ръководен от Калифорнийския университет, Дейвис и Мичиганския държавен университет секвенираха генома на култивираната ягода. Тези данни ще осигурят генетична карта за по-прецизна селекция на желаните качества при ягодите.

Докато повечето видове са диплоидни, ягодата е октаплоид, с осем копия от генома на многобройни, различни родителски видове. Изследването, публикувано в списание „Nature Genetics“, разкрива как ягодата се превърнала в октаплоид. Учените са идентифицирали всичките четири съществуващи роднини на диплоидните видове, които последователно са хибридизирали, за да създадат октаплоидна ягода.

Четирите диплоидни вида са местни за Европа, Азия и Северна Америка, но дивите октаплоиди са почти изключително разпространени в Северна и Южна Америка. Резултатите показват, че серия от междинни полиплоиди, тетраплоиди и хексаплоиди, са се образували в Азия, преди октаплоидното събитие, което се е случило в Северна Америка, включващо хексаплоид и диплоиден вид, ендемични за Канада и САЩ. Изследователите са идентифицирали гени, контролиращи различни желани характеристики, като качество на плодовете и устойчивост на болести.

Edger et al. 2019 Origin and evolution of the octoploid strawberry genome. Nature Genetics 51: 541-547

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page