Учени разработват ГМ-картофи с повишено качество на клубените и устойчивост към засоляване и суша

Добивът, качеството и пазарната стойност на картофите, третата най-важна култура в света, са застрашени от засоляването и сушата. Изследователи от Националния съвет за научни и технически изследвания в Аржентина разработиха трансгенни картофи, използвайки ABF4 ген от Arabidopsis в картофи, за да подобрят качеството и добива на клубените и  повишаване на толерантността към стреса при картофите.

ABF протеините са транскрипционни фактори, които участват в пренасянето на сигнала на абсцисиновата киселина при стрес и са важни за индуциране на образуването на клубени. Установено е, че ABF4 е важен за добивите при клубени. Изследователите създават трансгенни картофи с ABF4 гена чрез трансформация с Agrobacterium . Те измерват съдържанието на сухо вещество в клубените, на нишесте и захар, покълване, загуба на вода в листата, относително водно съдържание на трансгенните растения. В условия на засоленост и суша те също така определят агрономични характеристики, съдържание на пролин, окисление на белтъците, обмяната на газове и съдържание на хлорофил в ГМ картофени растения.

Резултатите показват повишена устойчивост към засоляване и суша и увеличаване на добива на клубени при нормални условия и стрес.

Muñiz García, M.N., Cortelezzi, J.I., Fumagalli, M. et al. Plant Mol Biol (2018) 98: 137. https://doi.org/10.1007/s11103-018-0769-y

Източник: Crop Biotech update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page