Учени показват, че ГМ- царевица (MON 810 и NK603) не повлиява здравето и метаболизма на плъхове

Ново, безпрецедентно проучване, проведено от голям изследователски консорциум, съобщава, че храненето на плъхове с MON 810 или NK603 трансгенна царевица, не влияе върху здравето или метаболизма на животните. В рамките на проект „ГМО 90 + 1“  изследователите не са открили никакви вредни ефекти на диетата с ГМ царевица MON810 или NK603 върху здравето и метаболизма на плъховете, дори и след дълъг период на хранене.

В продължение на шест месеца плъховете са подложени на диета, която съдържа или генетично модифицирана (ГМ) царевица (MON 810 или NK603), или не-ГМ царевица, в различни концентрации. Прилагайки високотехнологични методи, изследователите не откриват никакви значими биологични маркери, свързани с храненето с трансгенна царевица. Анализът на анатомичната патология не показва каквато и да е промяна на черния дроб, бъбреците или репродуктивната система на плъховете, чиято диета съдържа ГМ царевица. Периодът на проучването – шест месеца, който е два пъти по-голям от този, изискван от европейските регламенти, е еквивалентен на една трета от средната продължителност на живота на плъховете.

Coumoul and al. 2018 The GMO90+ project: absence of evidence for biologically meaningful effects of genetically modified maize based-diets on Wistar rats after 6-months feeding comparative trial. Toxicological Sciences, kfy298, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfy298

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page