Учени откриват, че един ген може да повлияе на цялата екосистема

Изследователският екип от Университета в Цюрих показа, че един ген може да въздейства на цяла екосистема и откриването на „ключовия ген“ може да промени настоящите стратегии за опазване на биологичното разнообразие.

Учените от Университета в Цюрих и техните колеги от Калифорнийския университет съобщават, че мутация в един ген драстично променя структурата и функцията на една екосистема. По този начин генът не само съдържа информация от решаващо значение за живота на организма, но може също да повлияе на устойчивостта на взаимодействащите видове в екологичната общност. Откритието се основава на експериментална екосистема в лаборатория с хищник (паразитна оса), две тревопасни животни (листни въшки) и растението Arabidopsis thaliana, генетичен модел на организъм.

Учените тестваха действието на три гена, контролиращи арсенала от химически защити на растението срещу насекоми. Те открили, че тревопасните животни и хищниците в тяхната експериментална общност са по-склонни да оцелеят при растения с мутация в един ген, наречен AOP2. Учените открили, че естествената мутация в гена AOP2 не само засяга химията на растението, но и го кара да расте по-бързо, което насърчава съвместното съществуване на тревопасни и хищници и по този начин предотвратява колапса на екосистемата. AOP2 действа като „ключов ген“, който е от съществено значение за оцеляването на експерименталната екосистема.

Barbour MA, Kliebenstein DJ, Bascompte J (2022) A keystone gene underlies the persistence of an experimental food web. Science 376 (6588): 70-73. DOI: 10.1126/science.abf2232

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page