Учените разработиха модифицирана CRISPR-Cas9 система за тетраплоидния картоф

Тетраплоидният геном на картофите изисква по-мощна система за редактиране на генома. Учените Хироаки Кушано от Токийския университет на науката и колегите му прилагат транслационния енхансер (стимулира транслацията (синтез на белтък)) dMac3 към Cas9 експресионния вектор, за да увеличат количеството на Cas9 протеините, произведени в картофените клетки.

dMac3 повишава ефективността на транслацията в близкия ген. Прилагайки разработената Cas9система, изследователите показват повишена ефективност на целевата мутагенеза в картофения ген GBSSI. GBSSI мутанти показват ниско съдържание на амилоза в нишестето на клубените, което е желан белег за хранителната индустрия и производството на хартия. Те наблюдават, че 28% от растенията са с мутации на всичките четири копия на GBSSI гена в тетраплоидния геном, като подчертават полезността на енхансера при редактиране на полиплоидни геноми. Изследователите също така разясняват в статията приноса на енхансера за по-ефективната целенасочена мутагенеза.

Kusano et al. 2018. Establishment of a modified CRISPR/Cas9 system with increased mutagenesis frequency using the translational enhancer dMac3 and multiple guide RNAs in potato. Scientific Reports; volume 8, Article number: 13753

Източник: Сrop Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page