Симбиоза увеличава добива на оранжерийни домати

Използването на солена вода за напояване на културите би увеличило продоволствената сигурност на много държави със сухи райони. Това обаче не е възможно, поради вредното въздействие на солта върху растенията. Учените показаха, че напояването на домати със солена вода е възможно с помощта на полезна пустинна, коренова гъба. Тези резултати представят нова ключова технология за държави, лишени от водни ресурси.

Кореновата гъба Piriformospora indica има полезни симбиотични връзки с много растителни видове, а предишни изследвания показват, че тя засилва растежа на ечемик и ориз при солеви стрес. Докато първоначалните проучвания предполагат, че гъбите могат да подобрят растежа на доматените растения при продължително напояване със солена вода, механизмите зад процеса са неясни. Също така, малко се знае за взаимодействието между гъби и растения през целия вегетационен период.

Основната заплаха за растенията при солеви стрес е натрупването на натриеви йони, което влияе върху метаболизма на растенията и растежа на листата и плодовете. Например прекомерният натрий в стъблата и корените нарушава нивата на калий, което е жизненоважно за множество процеси на растеж от покълване до ензимно активиране.

Учените наблюдават растежа на оранжерийни домати, колонизирани с P. indica, при солеви стрес и при нормални условия в продължение на четири месеца. Екипът показа, че колонизацията от P. indica повишава експресията на ген в листата, наречени LeNHX1, един от семейството гени, отговорни за извеждането на натрий от клетките. Освен това нивата на калий в листата, стъблата и корените на групата P. indica са по-високи, отколкото при контролите. P. indica също повиши нивата на антиоксидантната ензимна активност, предлагайки допълнителна защита. Колонизирането с P. indica увеличи добивът на домати с 22 процента при нормални условия и 65 процента при солеви условия, като по този начин предлага лесен, евтин метод, подходящ за всички производители, от дребните до едрите земеделски стопани.

Abdelaziz М. et al. Piriformospora indica alters Na+/K+ homeostasis, antioxidant enzymes and LeNHX1 expression of greenhouse tomato grown under salt stress, Scientia Horticulturae (2019). DOI: 10.1016/j.scienta.2019.05.059

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page