Секвенираха хлоропластния геном на червено кучешко грозде

© 2018 Amiryousefi et al.; PLoS ONE

Информацията за организацията и еволюцията на генома на пластидите (хлоропласти, левкопласти и хромопласти) е от решаващо значение за подобряване на културните растения и за разкриване на филогенезата (процес на историческото развитие на определена група организми) на фотосинтезиращите организми. В изследване, публикувано в сп. „PLoS ONE“ изследователи от Финландския музей по естествена история на Хелзинкския университет, секвенционираха хлоропластния геном на плевел, наречени червено кучешко грозде (Solanum dulcamara), за да се осигурят ресурси за генно инженерство на хлоропластите.

Първата пълна пластидна нуклеотидна последователност е публикувана през 1986 г. за тютюна (Nicotiana tabacum L.) от същото семейство Картофови (Solanaceae). Това икономично важно мега-разнообразно растително семейство съдържа добре известни културни и декоративни растения като картофи, домат, патладжани и петунии. Червеното кучешко грозде е диплоидно, често срещан плевел в Европа и Северна Америка в различни местообитания и е устойчив към най-сериозната болест по картофите-картофена мана, причинена от Phytophthora infestans.

При сравняване на генома с всички налични последователности на Картофови, изследователите са идентифицирали няколко грешки в анотацииите. Проучването показа за пръв път, че тези грешки се дължат на един прост, остарял софтуер, използван в световен мащаб. Вследствие на това тези грешки се копират и разпространяват от една последователност в друга в генетични бази данни. Учените са коригирали тези грешки чрез ръчно обработване, след това те са идентифицирали основните структурни промени в генома на пластидите в Solanaceae. Те успяха да покажат, че структурните реорганизации в генома съвпадат с по-големите еволюционни промени в това семейство.

Amiryousefi et al. The chloroplast genome sequence of bittersweet (Solanum dulcamara): Plastid genome structure evolution in Solanaceae, PLOS ONE (2018). DOI: 10.1371/journal.pone.0196069

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page