Секвенираха генома на граха

Международен екип от учени секвенира първия геном на градинския грах, който дава представа за това как е еволюирало растението и ще помогне за бъдещи подобрения при тази земеделска култура.

Изследването, публикувано в сп. „Nature Genetics“, има важно значение за глобалното изхранване и устойчивост на земеделските култури, като градинския грах е важен растителен източник на протеини при изхранването на човека и животните.

Професорите Дейвид Едуардс и Жаклин Батли от Университета в Западна Австралия разказват, че градинския грах има много по-голям и сложен геном в сравнение с други бобови растения. Изследванията са изградени върху пионерската теория за унаследяването, разработени от Грегор Мендел, монах от 19 век.

„Мендел анализира унаследяването на различни грахови черти и демонстрира, че тези черти се предават от едно поколение на следващо, което е залегнало в по-късните открития на Дарвин за  еволюцията.“

“ 150 години по-късно ние вече разкрихме граховия геном и можем да започнем да разбираме ДНК основата на унаследяването, наблюдавано от Мендел.“

Jonathan Kreplak et al. A reference genome for pea provides insight into legume genome evolution, Nature Genetics (2019). DOI: 10.1038/s41588-019-0480-1

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page