Секвениран бе геномът на марулята – какво може да ни разкрие кода на ежедневната ни салата?

Екип от изследователи, воден от проф. Richard Michelmore, директор на гемомния център към Калифорнийския университет, Дейвис, публикува в сп. Nature Communications асемблирания геном на градинската маруля (Lactuca sativa), която е най-ценния свеж зеленчук и една от 10-те най-ценни култури в САЩ с пазарна стойност от над 2.4 млрд. долара. Lactuca sativa е представител на голямото и изключително успешно от еволюционна гледна точка семейство сложноцветни (Compositae), включващо разнообразни представители като маргаритката, слънчогледа, спорежа и средиземноморската метличина. Асемблираният геном, представляващ подреденият пъзел от милиони ДНК секвенции, е ценен инструмент, който дава възможност на учените да изследват множеството видове, представители на Compositae, включвайки различни аспекти, както от еволюционна гледна точка, така и от функционална гледна точка. Проф. Michelmore споделя: „Това е особено важно, тъй като Compositae е най-успешното семейство цъфтящи растения на Земята по отношение на броя видове и местообитания“. Според учените успехът на това семейство може да се дължи на триплицирането на генома, което се е случило в периода от 48 млн. години на еволюция, за което свидетелства фактът, че около една четвърт от генома, включвайки около 30 % от идентифицираните гени се намират в множество свързани области. Събитията включващи геномна дупликация или както е в случая трипликация, могат да дадат на растителните видове еволюционно предимство при колонизирането на нови територии с различна околна среда.

Източник: Phys.org

 

Цитирана статия

Reyes-Chin-Wo, S. et al. Genome assembly with in vitro proximity ligation data and whole-genome triplication in lettuce. Nat. Commun. 8, 14953 doi: 10.1038/ncomms14953 (2017)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page