Секвенираният геном на розата разкрива нови възможности пред учените за създаване на нови сортове декоративни и маслодайни рози

В края на месец април 2018 г., екип от учени от Франция, Китай и Германия, с кореспондиращ автор Mohammed Bendahmane от INRA, Франция, публикува секвенирания геном на розата в сп. Nature Genetics. Розите са може би най-популярните декоративни растения със значителен принос за развитието на човешката култура и естетика, за които съществуват безброй исторически сведения още от древността. За секвениране на генома на розата е бил използван сорта ‘Old Blush’ от вида Rosa chinensis. Китайската роза (R. chinensis) е интродуцирана в Европа през 18-ти век като известен факт е, че този вид рози имат съществен принос в създаването на съвременните сортове хибридни рози (R. x hybrida), използвани за декорация и отрязан цвят. Причината е в способността на китайските рози да имат постоянен цъфтеж през целия сезон (март-октомври), за разлика от други видове като напр. R. gallica и R. x damascena, които цъфтят еднократно за кратък период от време през лятото. Резултатите от изследването са позволили да бъде предложен модел на взаимосвързана регулация на аромата и оцветяването на цвтовете при розата. В допълнение, в рамките на изследването са били ресеквенирани и представители на секция Cinnamomeae, Synstylae и Chinenses, включващи различни генотипи от видовете: R. pendulina, R. rugosa, R. majalis, R. arvensis, R. moschata, R. wichurana, R. chinensis, R. gigantea, R. gallica, R. damascena и R. × hybrida.

Секвенирането на генома на розата ще позволи разбирането на механизмите определящи важни стопански признаци при розите и съответно ще ускори тяхното подобряване чрез избор на подходящи ДНК маркери и използването им за ускорена селекция.

Източник: Nature Genetics

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page