Секвениране на генома на възкръсващото растение Xerophyta viscosa – нови насоки към създаване на толерантни към засушаване култури

Международен консорциум, воден от екип от Wageningen University and Research – Холандия, секвенира генома на възкръсващото растение Xerophyta viscosa, способно да оживява след продължителен период от време при условия на екстремно засушаване. Възкръсващите растения са група от видове представители на различни родове, които се отличават със способността си да оживяват след екстремна дехидратация, достигаща почти пълно изсушаване за продължителен период от време (месеци или дори години), откъдето и получават названието си „възкръсващи“. Учените се надяват, че изучавайки генетичните механизми обуславяйки тази изключителна устойчивост ще имат възможността да разработят стратегия, на основата на придобитите знания, за създаване на толерантни към засушаване растителни видове при икономически значими култури. Освен секвенирането на генома, учените са изследвали и експресията на гените в процеса на дехидратация. За изненада на екипа, не е била наблюдавана експресия на гени, за които се знае, че са активни по време на засушаване. Въпреки това, учените са регистрирали повишена активност на гени, чиято функция е свързана с узряването на семената – процес който им позволява да оцелеят в продължение на години при условия на суша.  Резултатите от изследването бяха публикуване неотдавна в Nature Plants.

Източници: Crop Biotech Update

Цитирана статия

M.-C. D. Costa, M. A. S. Artur, J. Maia, E. Jonkheer, M. F. L. Derks, H. Nijveen, B. Williams, S. G. Mundree, J. M. Jiménez-Gómez, T. Hesselink, E. G. W. M. Schijlen, W. Ligterink, M. J. Oliver, J. M. Farrant and H. W. M. Hilhorst: A footprint of desiccation tolerance in the genome of Xerophyta viscosa. Nature Plants, 3, 17038 (2017) doi:10.1038/nplants.2017.38

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page