Растителна COVID-19 ваксина с положителни резултати от изпитванията във фаза 2

Медикаго, биофармацевтична компания със седалище в град Квебек, и ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline (GSK)) обявиха положителните междинни данни за безопасност и имуногенност във фаза 2 на клиничните изпитвания на растителния кандидат за COVID-19 ваксина на Медикаго, който беше тестван в комбинация с пандемичния адювант на GSK. Тези резултати са част от текущото проучване на фаза 2/3 и потвърждават обещаващия профил, наблюдаван по време на тестване на фаза 1.

Резултатите показват, че имуногенността, измерена чрез неутрализиращия титър на антитела, е около 10 пъти по-висока от тази на пациенти, възстановяващи се от COVID-19. Не са съобщени свързани с ваксината тежки нежелани реакции и реактогенността обикновено е лека до умерена и с кратка продължителност.

Междинните данни от клиничните проучвания във Фаза 2 при възрастни от две групи -на възраст 18-64 години и на възраст над 65 години са публикувани на онлайн препринт сървъра MedRxiv. 

Изпитването във фаза 3 на кандидат ваксина на Медикаго стартира на 16 март 2021 г. Изпитванията се провеждат в Канада, САЩ, Великобритания и Бразилия, като през следващите седмици се очаква да се разширят.

Подробности прочетете в съобщението от Медикаго.

Източник: Crop Biotech Update

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page