Растенията-ефективни фабрики за противогъбични белтъци

Изследователи съобщават, че могат ефективно да произвеждат противогъбични протеини в растения, използвайки модифициран вирус на тютюневата мозайка. Резултатите от това изследване, които биха могли да имат голямо влияние в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, са публикувани в списание „Plant Biotechnology Journal“.

Гъбите, причиняващи болести по растенията, животните и хората, представляват сериозна заплаха за здравето, безопасността на храните и екосистемите. Всяка година повече хора умират от гъбични инфекции, отколкото от малария. Освен това гъбичните инфекции могат да имат фатални последици за пациенти с намален имунитет вследствие на СПИН или химиотерапия, използвана за лечение на рак. Гъбите също представляват предизвикателство за безопасността на храните, тъй като унищожават основните земеделски култури по света и замърсяват човешките и животинските храни с микотоксини, които са вредни за потребителите

Изследователят Мария Кока обяснява: „Понастоящем имаме ограничен брой класове антигъбични агенти, които дори не са напълно ефективни, тъй като се развива устойчивост към тях и имат нежелани вторични ефекти. Ето защо е необходимо спешно да се разработят нови противогъбични средства, които подобряват съществуващите и които могат да се прилагат в различни области, включително растителна защита, след прибиране на реколтата, консервиране на храни и здравето на хората и животните. “

Учените са използвали вирусен вектор, базиран на вируса на тютюневата мозайка, за да произведат два малки противогъбични протеина в Nicotiana benthamiana, растение от семейството на тютюна, което често се използва в научните изследвания. Те са успели да произведат големи количества противогъбични протеини срещу гъбичките Aspergillus giganteus и Penicillium digitatum. Изследователите също така потвърдиха, че тези протеини са напълно активни срещу целевите патогени и че течност, съдържаща тези протеини, защитява доматеното растение от гъбичката Botrytis cinérea. Изследването подкрепя идеята, че растенията са подходящи биофабрики за привеждане на противогъбични протеини.

Xiaoqing Shi et al. Efficient production of antifungal proteins in plants using a new transient expression vector derived from tobacco mosaic virus, Plant Biotechnology Journal (2018). DOI: 10.1111/PBI.13038

Източник: Phys. org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page