Разчетоха генома на ореха

В ново изследване, екип учени от Университета на Калифорния, Дейвис и Службата за изследвания в земеделието на Министерство на земеделието на САЩ  използва уникален подход за секвениране на геномите на Обикновен орех (Juglans regia) и неговия див северноамерикански роднина (J. microcarpa) чрез прилагане на възможностите на две съвременни технологии: секвениране на дълги повтори на ДНК и оптично картиране на геном. Счита се, че получените геномни последователности са от най-високо качество, събирани някога от многогодишни дървесни видове.

„Чрез секвениране на генома на орехов хибрид, ние получихме пълни геномни секвенции за двамата родители във времена, когато обикновено се изисква, секвениранетъо на един геном,“ каза Минг-Ченг Луо, водещ изследовател по геномиката на проекта и генетик в Катедра по растителни науки в Университета на Калифорния, Дейвис.

Този подход би могъл да се приложи за секвениране на генома на дървета и много други дървесни многогодишни растения, което отваря вратата за по-добро разбиране на гените на бадеми, пекан, шам-фъстък и грозде.

Разкритите геномни последователности на двата вида орех също ще помогнат на изследователите да идентифицират генетични маркери, които селекционерите могат да използват за разработване на нови сортове с подобрена устойчивост на патогени и вредители.

Tingting Zhu et al. Sequencing a Juglans regia × J. microcarpa hybrid yields high-quality genome assemblies of parental species, Horticulture Research (2019). DOI: 10.1038/s41438-019-0139-1

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page