Публикуваха секвенирания геном на ръжта

Международен екип от изследователи от Международната група за секвениране на генома на ръжта (IRGSG) и техни сътрудници от 14 държави, публикуваха геномната секванция на ръжта, особено устойчива на неблагоприятни климатични условия зърнена култура, която е от голямо значение за Германия и североизточна Европа.

Ръжта има близка и дълга еволюционна история с ечемика и пшеницата, въпреки че ролята й на важна земеделска култура е по-кратка. Докато ечемикът и пшеницата са били одомашнени преди около 10 000 години, ръжта се е разпространила в Северна Европа като плевел, растящ в полетата с ечемик и пшеница. Постепенно ръжта възприема характеристиките на двамата си „големи братя“, преди да се превърне в чисто култивиран вид преди 5000-6000 години.

Ръжта е диплоид с голям геном, 50% по-голям от културния диплоиден ечемик и хлебната пшеница. Изследователите са използвали хомозиготни семена. Разкритата геномна секвенция на ръжта ще улесни свързването на признаците на устойчивост, наблюдавани в полето, с техните гени и позициите им в генома на ръжта.

Резултатите от изследването са публикувани в статия със свободен достъп в сп. „Nature Genetics“

Rabanus-Wallace, M.T., Hackauf, B., Mascher, M. et al. Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential. Nat Genet (2021).

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page