Проучването показва, че HB4 пшеницата, устойчива на засушаване, има същия състав, както не-ГМ пшеница

Пшеницата е една от най-важните за икономиката земеделски култури, отглеждани масово по света. Тази култура се сблъсква със суша в много райони при отглеждането ѝ, което засяга добивите от нея. Така пшеница, устойчива на суша, би била желана алтернатива за производителите, за да се справят с условията на недостиг на вода.

Беше установено, че ген (Helianthus annuus homeobox 4 или HaHB4) от слънчоглед дава толерантност към засушаване, когато се въведе в пшеницата. Така е създадена пшеница IND-ØØ412-7 (HB4® пшеница), която показва по-висок добив при отглеждане в неблагоприятна среда. Изследователите са анализирали състава на ГМ пшеница, отчитайки 41 хранителни вещества и 2 нехранителни вещества в зърното и 10 хранителни вещества във фуража. Резултатите показват, че състава на HB4 пшеницата е еквивалентен на нетрансгенната пшеница.

Ayala et al. (2019). Compositional equivalence of event IND-ØØ412-7 to non-transgenic wheat. Transgenic Res https://doi.org/10.1007/s11248-019-00111-y

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page