Ориз експресиращ мутантни форми на GA 2-оксидаза показва повишен добив и толерантност към стресови условия

Оптимизирането на архитектурата на растенията в посока повишаване на добива, толерантността към стресови условия и ефективността на усвояване на водата е основно предизвикателство пред съвременната селскостопанска биотехнология. Гиберелините представляват растежни хормони, за които се знае, че са пряко свързани с височината на растенията и тяхната разклоненост, които от своя страна са пряко свързани с добива на зърно при зърнените култури. Ензимът GA 2-оксидаза е ключов ензим, който регулира нивото на ендогенни гиберелини и техните прекурсори. Екип от учени от National Chung Hsing University и Academia Sinica, Тайван с водещ автор Shuen-Fang Lo публикува наскоро статия описваща влиянието на експресията на различни мутантни форми на ензима GA 2-оксидаза (включващи аминокиселини замени в консервативни области на ензима) в трансгенни растения ориз върху архитектурата на растенията, добива на семена, толерантността към стресови условия и ефективността в усвояване на вода. При някои от растенията, при които се наблюдава умерено ниво на понижаване на гиберелини, наред с намаляване на височината се наблюдават също по-продуктивни разклонения, разширена коренова система, повишени нива на ефективността в усвояване на водата и на фотосинтеза, както и повишена толерантност към абиотичен и биотичен стрес. Наблюдава се също и нарастване на добива с 10-30% в полски условия. Изследването показва ефективен начин за модифициране на стопански значими признаци чрез моделиране на нивата на гиберелини, който би могъл да бъде приложен и при други културни видове.

Източник: Crop Biotech Update

Цитирана статия

Lo, S.-F., Ho, T.-H.D., Liu, Y.-L., Jiang, M.-J., Hsieh, K.-T., Chen, K.-T., Yu, L.-C., Lee, M.-H., Chen, C.-y., Huang, T.-P., Kojima, M., Sakakibara, H., Chen, L.-J. and Yu, S.-M. (2016) Ectopic expression of specific GA2 oxidase mutants promotes yield and stress tolerance in rice. Plant Biotechnol. J., doi: 10.1111/pbi.12681

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page