НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ за ученици, студенти и докторанти на тема: „РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София, в рамките на проект СТАРБИОС2, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Участниците са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас

II група- ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Есетата си изпращайте по електронната поща на адрес: pbic@abi.bg

Авторите да посочат трите си имена, клас (възраст) и учебно заведение.

Всички материали по конкурсите трябва да са в съответствие с обявената тема

Оценяването ще се извърши от специално жури.

Краен срок: 20 април 2018г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 3 май 2018 по време на организирания „Биофест“ от Биологическия факултет на Софийски Университет, когато ще бъдат раздадени и парични и предметни награди на победителите.

Всички наградени есета ще бъдат качени на сайта plantbiotech.bg, след приключване на конкурса.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page