НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София, в рамките на проект СТАРБИОС2, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС.

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас

II група- ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение.

Краен срокът: 30 април 2019г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2019 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Наградите на победителите ще бъдат раздадени на 18 Май 2019 в рамките на „Деня на очарованието на растенията“ в сградата на Биологическия факултет на Софийски Университет (София, бул. „Драган Цанков“ 8).

При награждаване, участниците дават съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса!  УСПЕХ!   УСПЕХ!   УСПЕХ!

 

 

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page