Метод за изолиране на протопласти за генетично подобряване на ананас

Ананасът е втория по важност за икономиката плод след банана. Той е и модел за метаболизма на органичните киселини при растенията от семейство Crassulaceae при фотосинтезата (САМ метаболизъм- устицата се отварят вечер). Трансформацията на ананас чрез Agrobacterium е с ниска ефективност, което изисква изследователите да намерят други начини за генетично модифициране на тази култура, за да се подобри и проучи основно растението.

Изследователят Юан Чин от Университета за земеделие и гори във Фуджиан, Китай и колегите му разработиха прост метод за изолиране на протопласти, който може да се използва за генетична трансформация на ананас. Протопластите са изолирани от култивирани листа от ананас. Учените изследват изолираните протопласти за преходна експресия на протеините AtJAZ3 и AtMYC2 чрез PEG (полиетилен гликол)- трансформация. Резултатите показват, че този метод е подходящ и за изследване на локализацията и взаимодействието на протеини. Изследователите стигат до извода, че методът може да се прилага и с данни от геномно секвениране за изследване на молекулния контрол на растежа на ананаса.

Priyadarshani et al. 2018 Simple protoplast isolation system for gene expression and protein interaction studies in pineapple (Ananas comosus L.). BMC Plant Methods 14:95; https://doi.org/10.1186/s13007-018-0365-9

Source: Crop Biotech Updates

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page