Китайски учени създадоха дини устойчиви на хербициди

При дините борбата с плевелите е необходима, за да се отглеждат силни растения и качествени плодове, тъй като растенията се конкурират с плевели за влага и хранителни вещества в почвата. Повечето регистрирани хербициди са предназначени за прилагане преди поникване или разсаждане на културите и плевелите. Самите растения имат много слаба устойчивост към повечето хербициди. Следователно, алтернативни решения за борба с плевелите са необходими на производителите на дини.

В изследване, ръководено от Шууей Тиан от Академията по селско стопанство и лесовъдство в Пекин, екип от учени са редактирали гена на ацетолактат синтаза (ALS), с цел устойчивост към хербициди. Създадената РНК последователност се интегрира в котиледоните (зародишни листа) на диня ZG94, елитен инбриден сорт, използван за производството на годни за консумация семена и като родителска линия за търговски хибридни семена.

Анализът показва, че 45 от 199 трансгенни растения имат желаните мутации, което показва ефективност от 23%. Тези мутации също се унаследяват и в следващите поколения. Получените в резултат геномно редактирани растения са толерантни към хербициди на база сулфонилкарбамид.

Това проучване доказва, че технологията CRISPR-Cas9 е мощно средство за подобряване на дините.

Tian, S., Jiang, L., Cui, X. et al. Plant Cell Rep (2018). https://doi.org/10.1007/s00299-018-2299-0

Източник: Crop Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page