Кивито е удвоило два пъти гените си за витамин С

Плодовете на кивито (Actinidia chinensis) съдържат толкова много витамин С, колкото и портокалите. Техният геном разкрива, че това допълнително увеличаване на витамин С е резултат от спонтанно удвояване на ДНК на предците на днешните плодовете в две отделни еволюционни събития преди приблизително 50-57 млн. и преди 18-20 млн. години.

Геномът на кивито е засегнат от полиплоидия и за откриване на следи от тях, изследователите сравняват генома на кивито с добре характеризираните геноми на кафе и грозде. Кивито, кафето и гроздето имат общ предшественик. Учените са открили, че геномът на кивито често съдържа четири или пет копия на ген на места, където кафето или гроздето имат само едно. Допълнителните гени на кивито включват и тези за синтезиране и рециклиране на витамин С.

Витамин С е важен не само за здравето на хората, но и за растежа на растенията и устойчивостта им на увреждане. Изключително високите нива на витамин С в плодовете дават еволюционно предимство на кивито. За разлика от него, предимството на кафеените зърна е способността им да произвежда кофеин – естествен пестицид, който също може да убие околните растения, докато синтезирането на лилав пигмент в гроздето е най-вероятно еволюирало, за да предпази растението от екстремни температури.

Wang .J-P.et al. 2018. Two likely auto-tetraploidization еvents shaped kiwifruit genome and contributed to establishment of the Actinidiaceae family, iScience; DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2018.08.003

Източник: Сrop Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page