Как картофите могат да станат поклонници на слънцето

Ако има едно нещо, което картофите не харесват, това е топлината. Ако температурата е твърде висока, картофените растения образуват значително по-малък брой клубени, а понякога и никакви. Учени от Германия са открили причината за това. Ако температурата се повиши, така наречената „малка РНК“ блокира образуването на клубени. Учените са успели да изключат тази малка РНК и да създадат картофени растения, които са по-устойчиви на високи температури, което е важен принос за осигуряването на добиви в бъдеще с оглед на изменението на климата. Резултатите са публикувани в списание „Current Biology“.

Картофите са едни от най-важните основни храни по света. Най-високи добиви могат да се получат при умерени температури, което означава около 21 градуса през деня и 18 градуса през нощта. При тези температури и при подходяща дължина на деня се синтезира протеин SELF-PRUNING 6A (SP6A), който индуцира образуването на клубени, Така се задейства образуването на клубени в растението, за да се подготви то за по-студени периоди. Ако температурата е по-висока, до 29 градуса през деня и 27 градуса през нощта, както и в лабораторните опити, растенията преминават към програма за растеж, където те образуват повече зелени издънки и листа и много малко или никакви грудки. В допълнение, малкото образувани грудки съдържат по-малко скорбяла и по-бързо покълват, което означава, че те не са толкова питателни и по-бързо загниват.

Екипът от изследователи е открил малка РНК, която съдържа около 19 нуклеотида и която регулира образуването на клубени в зависимост от температурата. РНК е неактивна при ниски температури. Ако температурата се повиши, тя блокира образуването на SP6A и по този начин образуването на клубени.

През втората етап на изследването учените създадоха картофени растения, в които ефектът на малката РНК се деактивира.Тези растения се отглеждат при високи температури в оранжерията. Резултатът е, че картофите продължават да произвеждат качествени клубени дори при температури над 29 градуса през деня или 27 градуса през нощта. Следващата стъпка за изследователите е да тестват картофените растения при полскиусловия, за да видят дали те могат да издържат на високи температури в реални условия.

Günter G. Lehretz et al, Post-transcriptional Regulation of Flowering Locus T Modulates Heat-Dependent Source-Sink Development in Potato, Current Biology (2019). DOI: 10.1016/j.cub.2019.04.027

Source: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page