Нови технологии на селекция при растенията

Нови техники на селекция при растенията

През последните няколко години бяха разработени съвременни методи за целенасочено редактиране на генома на живите организми, от които най-голяма популярност, поради редица свои предимства придоби технологията CRISPR/Cas9. За разлика от радиационния и химически мутагенез, използвани в класическата селекция, при които възникването на промени в генома е на случаен и непредвидим принцип, при използване на CRISPR/Cas9 технологията, изследователят има възможност да редактира кода на точно определен участък от ДНК в генома. В този случай могат да бъдат редактирани и възстановени области на настъпили мутации с нежелан характер или да бъдат целево създадени мутации с определен желан характер. Поради възможността за редактиране на генома без необходимостта от пренос на външен за организма генетичен материал тези методи бяха условно наречени „Нови техники за селекция при растенията“ (new plant breeding techniques).

Трябва да се отбележи, че CRISPR/Cas9 може да бъде използвана и за интегриране на чужда ДНК от същия или друг вид организъм при това в точно определен участък на генома създавайки в този случай ГМО. Понастоящем в ЕС, САЩ и останалата част от света все още не съществува ясна законодателна основа за използване на CRISPR/Cas9 технологията. В процес на изясняване е дали и/или в какви случаи технологията попада под регулациите за генетично-модифицирани организми.