Зелен миньор – нов растителен вид добива метали

Phyllanthus rufuschaneyi Credit: Bouman et al. 2018, Botanical Studies, CC BY 4.0

Растение, което извлича метали от земята- това е естествен начин за добив на метали или за почистване на почвата. Родерик Буман описва нов растителен вид от Борнео, който може да се използва за извличане на никел. В статия с отворен достъп в сп. „Ботаническите изследвания“ той и другите автори представят нов вид: Phyllanthus rufuschaneyi.

„Видът е открит в дивата природа още през 2013 г. и е засаден в малка градина близо до резерват“, казва Буман. Там растението привлича вниманието, защото има отлична способност да абсорбира никел от почвата. Поради тази причина то е включено в проучване за агрометалодобив: зелена технология на извличане на метали от почвата с помощта на растения. „Има няколко възможни приложения“, обяснява Буман, „например извличане на метали от райони, където те се срещат естествено във високи концентрации. Може да се използва и за почистване на стари минни площи, които сега са замърсени с метали. Растенията се засаждат и събират след известно време, така че металите също се извличат от почвата.“

Изследователят Антони ван дер Ен е работи известно време с растението и предполага, че това е нов вид. Тъй като растението е показало много добър резултат при извличането на метали, за него е важно то да има и вярна идентификация.

Растението принадлежи към вида Phyllanthus, разнообразен род от близо 900 вида. Различните видове се отличават главно на базата на цветовете. Оказа се, че цветовете имат много от белезите на няколко други видове Phyllanthus. Това затруднява поставянето на видовете в определена група. ДНК изследванията все още трябва да потвърдят дали това разположение е правилно.

Учените са решили да назоват растението Phyllanthus rufuschaneyi на Руфъс Чани (Rufus Chaney). Чани е пенсиониран изследовател, който от години работи за разработването на агрометалодобива.

Roderick Bouman et al. Phyllanthus rufuschaneyi: a new nickel hyperaccumulator from Sabah (Borneo Island) with potential for tropical agromining, Botanical Studies (2018). DOI: 10.1186/s40529-018-0225-y
Source: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page