Евробарометър: Доклад за безопасността на храните в ЕС

 Във връзка с световния ден, посветен на безопасността на храните, 7 юни, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува „Евробарометър 91.3: Доклад за безопасността на храните в ЕС“.

Това проучване бележи важно и дългоочаквано актуализиране на разбирането ни за възприятията на потребителите по отношение на безопасността на храните, след последния Евробарометър, проведен през 2010 г.

Фактите и констатациите, описани в него са многопластови и отразяват мнението на всичките 28 държави – членки на ЕС с приблизително 28 000 респонденти, и имат ключова роля за провеждане на по-задълбочен анализ на резултатите и тенденциите, включително с помощта на външни социолози.

Докладът (ENG) и проучването за България (BG, ENG) са достъпни на електронната страница на EFSA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page