ГМ – тютюневи растения за индустриално производство на протеини

Пазарът на протеини с биологичен произход се очаква да достигне 300 милиарда щатски долара в бъдеще. Понастоящем индустриалните ензими и други протеини се правят в големи, скъпи ферментационни реактори, но използването на растения за производството им може да намали производствените разходи три пъти.

Изследователи от Университета Корнел и Университета в Илинойс са създали растения, които могат да произвеждат протеини, които не са типични за самото растение. Изследователският екип е създал генетично модифицирни тютюневите растения за производство на протеин Cel6A на ензима целулаза. Cel6A принадлежи към голяма група свързани ензими, намиращи широко приложение, включително модерни препарати за пране, омекотител за тъкани и в храни и храни за животни.

Генетичното инженерство е използвано за доставяне на ДНК за синтеза на желания протеин в хлоропластите на растителните клетки. След това растенията, приели тази ДНК, се отглеждат. Хлоропластите са фотосинтезиращите органели в растенията и съдържат собствена ДНК. Растителните клетки не могат да направят свои хлоропласти, но ги наследяват от всяка дъщерна клетка по време на клетъчното делене.

„Едно от предимствата на технологията, която използваме е, че хлоропластите в повечето културни растения се наследяват по майчина линия, така че гените не са в полените“, казва Бет Ахнър, професор по биологично и екологично инженерство в Университета на Корнел.

Schmidt J. et al. 2019 Field-grown tobacco plants maintain robust growth while accumulating large quantities of a bacterial cellulase in chloroplasts. Nature Plants 5:715–721

 

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page