ГМ-стайни растения пречистват въздуха

Изследователи от Университета на Вашингтон създадоха генетично модифициран Дяволски бръшлян (Epipremnum aureum)) – популярно стайно растение – да помогне за пречистване на въздуха вътре в домовете, където се натрупват опасни канцерогенни съединения като хлороформ и бензол.
Промененият Дяволски бръшлян премахва хлороформа и бензола от въздуха около него. Растенията експресират протеин, наречен цитохром P450 2E1, или 2E1, който трансформира тези съединения в молекули, които след това растенията могат да използват, за да поддържат собствения си растеж. Екипът публикува наскоро своите открития в списание “Environmental Science & Technology.
Изследователите са въвели синтетична версия на гена 2E1 в Дяволски брашлян, така че всяка клетка в растението да синтезира протеина. Получените ГМ- растения имат висока детоксикираща активност срещу бензол и хлороформ. Дяволският бръшлян не цъфти в умерен климат, така че ГМ-растенията не могат да се разпространяват чрез полени.

Zhang et al. 2019. Greatly enhanced removal of volatile organic carcinogens by a genetically modified houseplant, pothos Ivy (Epipremnum aureum) expressing the mammalian Cytochrome P450 2e1 Gene. Environ. Sci. Technol., 53, 1, 325-331.

Source: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page