Генетично модифициран ориз произвежда ХИВ-неутрализиращи протеини

Екип от изследователи от Испания, САЩ и Великобритания са създали генетично модифициран ориз, който произвежда ХИВ-неутрализиращи протеини. В статията си, публикувана в сп. „Proceedings of the National Academy of Sciences“, групата описва техниката, чрез която те модифицират ориза и как може да се използва за предотвратяване на ХИВ инфекциите.

Направени са големи крачки при лечението на хора, заразени с ХИВ-смъртността от инфекции са се понижили, особено в развитите части на света. Положени са много усилия и време за развитие на ваксина срещу вируса, предизвикващ СПИН, но досега са неуспешни. Междувременно са разработени перорални лекарства, които могат да забавят инфекцията за кратък период от време. Но такива лекарства са много скъпи и обикновено не се предлагат в страни от третия свят. За да помогнат на тези, които са изложени на риск, учените са разработили ориз, който има същите ХИВ-неутрализиращи протеини, както пероралните лекарства. Оризът произвежда семена, които могат да бъдат обработени на място, за да се направи крем, съдържащ протеините – кремът може след това да се приложи върху кожата, за да позволи на протеините да влязат в тялото.

Разработеният от екипа ориз произвежда един вид антитяло и два вида протеини, които се свързват директно с вирусите на ХИВ, като им пречат да взаимодействат с човешки клетки. Изследователите отбелязват, че производствените разходи за направата на крема са незначителни, след като оризът е вече отгледан – хората, живеещи в заразни зони, могат да отглеждат толкова ориза, колкото им е необходим, след това да направят пастата и директно да я прилагат сами, без нуждата от допълнително пречистване и обработка. Те отбелязват, че трябва да се направят допълнителни тестове, за да се гарантира, че процесът на генно инженерство не въвежда други неизвестни химикали, които могат да бъдат вредни за хората. Учените също така признават, че някои хора могат да бъдат скептични към идеята за използването на този ориз, поради отрицателната нагласа, която ГМ културите имат през последните години. Ще има и регулаторни препятствия, които трябва да бъдат преодолени във всяка част на света, където оризът може да се отглежда и използва.

Evangelia Vamvaka et al. Unexpected synergistic HIV neutralization by a triple microbicide produced in rice endosperm, Proceedings of the National Academy of Sciences (2018). DOI: 10.1073/pnas.1806022115

Source: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page