Аромат от доматено растение за защита на земеделски култури

Доматените растения излъчват аромат, за да предотвратят бактериалните атаки. Това е летливо съединение – хексенилбутират (ХБ) и според изследователите от Института за молекулярна и клетъчна биология на растенията (ИМКБР), Испания то има голям потенциал за защита на културите от инфекции, суша и др. Изследването е публикувано в списание „Frontiers in Plant Science“.

Съединението затваря устицата, които са ключа към защитата на растенията. Според изследователите от ИМКБР няма други продукти на пазара с тези свойства. Друго предимство е, че хексанил бутиратът е лесен за използване. Като летливо съединение, той може да се прилага чрез пръскане върху растения и също чрез използване на различни устройства за дифузия.

Предимствата на това съединение са липсата на токсичност, което го прави безопасно за храна и е евтино. В допълнение, то е лесно за синтезиран и според тестовете, извършени в ИМКБР, хексанилбутиратът е много ефективен, което позволява прилагането му в ниски дози.

Изследователите са доказали, че третирането на доматените растения с това съединение причинява затваряне на устицата и ги предпазва от инфекция от бактериите Pseudomonas syringae, повишавайки тяхната устойчивост. В допълнение, те са забелязали, че третираните растения от домати са по-толерантни към сушата. Потвърдена е неговата ефективност при няколко други вида – домати, царевица, цитруси, люцерна и тютюн.

Друго приложение на съединението е контролирането на процесите на развитието и узряването на плодовете. В тези случаи прилагането би могло да се използва, за да се предизвикат, по контролиран начин, третираните растения да влязат в индуцирана „летаргия“, тъй като затварянето на устицата включва забавяне на процесите на развитие. Това би могло да осигури на земеделските производители нова стратегия за контролиране на времето за прибиране на реколтата и за по-доброто им адаптиране към нуждите на пазара.

María Pilar López-Gresa et al. A New Role For Green Leaf Volatile Esters in Tomato Stomatal Defense Against Pseudomonas syringe pv. tomato, Frontiers in Plant Science (2018). DOI: 10.3389/fpls.2018.01855

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page