Анализ на пангенома при хлебната пшеница показва значително вариране в броя гени при отделните сортове

Хлебната пшеница (Triticum aestivum) е безспорно най-важният растителен вид с основен принос за изхранване на човечеството. През последните години бе постигнат значителен напредък в разбирането ни за генома на Triticum aestivum като през 2014г в сп. Science бе публикувана необработена версия на секвенирания геном на пшеницата от Международния консорциум за секвениране на генома на пшеницата (International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC)), а в средата на 2016-та година, IWGC обяви асемблирането на генома на сорта Chinese Spring. В изследване публикувано през февруари 2017г. в сп. Plant Journal, екип от Университета на Западна Австралия, воден от проф. David Edwards, публикува изследване на генното разнообразие при 18 сорта пшеница, сравнявайки техните секвенции с тези на секвенирания Chinese Spring. За изненада на изследователите се оказва, че приблизително 21 000 гена открити в секвенираните сортове не се откриват при Chinese Spring. В допълнение се оказва, че приблизително 60 000 гена, от общо 140 000, липсват при един или друг сорт пшеница. Получените резултати разкриват значителния потенциал на пангенома на пшеницата за провеждане на селекционни програми на основата на съществуващото генно разнообразие и използването на ДНК маркери за тяхното подпомагане.

Източник: Seedquest, The Plant Journal

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page